Czyszczenie, konserwacja podłóg

Niezależnie od rodzaju rozwiązania technicznego, posadzki wymagają okresowych zabiegów konserwacji. Są to prace podwyższające estetykę, jak i przedłużające żywotność powierzchni. Usługi czyszczenia i impregnacji podłóg wykonujemy już od 2007 roku, nieustannie podnosząc nasze kompetencje i poszerzając park maszyn i urządzeń. Z naszych usług korzystają urzędy, szkoły, kościoły, hotele, uczelnie, przychodnie lekarskie, prywatne i państwowe, szpitale, zakłady pracy oraz inni inwestorzy.

Chemiczne czyszczenie posadzki gresowej
Mycie podłogi hali magazynowej

Co czyścimy?

Wszelkie rozwiązania materiałowe posadzek twardych oraz elastycznych wymagają właściwego dobrania środków, techniki oraz technologii postępowania w celu zwiększenia efektywności oraz zniesienia ryzyka uszkodzenia.
Czyścimy, myjemy, impregnujemy oraz nakładamy powłoki na wykładziny antypoślizgowe, wykładziny przemysłowe, wykładziny elastyczne, wykładziny PCV, PU, Tarkett, Marmoleum, linoleum, okładziny hal sportowych, gres, glazurę, lastriko, posadzki żywiczne.

Nasza rada

Chcąc zadbać o naszą okładzinę należy zwrócić szczególną uwagę na bieżące usuwanie z powierzchni zabrudzeń stałych oraz zaplamień ciekłych (olej, ketchup, soki itp.). Piasek z uwagi na swoją twardość rysuje powierzchnię okładzin, nawet tych o podwyższonych parametrach ścieralności. Zabrudzenia ciekłe natomiast, pozostając przez dłuższy czas na podłodze, poprzez kapilary materiału zdolne są do trwałego zabarwienia powierzchni.

Chemiczne czyszczenie posadzki gresowej
Efekt mycia gresu

Jak czyścimy?

Działanie zaczynamy od zabezpieczenia strefy czyszczenia, dokładnego usunięcia zabrudzeń luźnych, odkurzenia lub zamiecenia podłogi. Kolejny etap to dozowanie na powierzchnię odpowiednio dobranego preparatu chemicznego, co najczęściej połączone jest z działaniem mechanicznym szorowarki jednodyskowej lub urządzenia ze szczotkami walcowymi. Na tym etapie następuje rozpuszczenie nagromadzonego brudu lub wcześniej zainstalowanych powłok zabezpieczających. Po zebraniu zanieczyszczeń automatem myjącym lub w inny, bardziej odpowiedni w danym przypadku sposób, należy zadbać o dokładne zneutralizowanie czyszczonej powierzchni tak, by pH było jak najbardziej neutralne (zalecane wykorzystanie testów chemicznych). W kolejnym etapie nakładamy preparaty zabezpieczające podłogę. Działanie to ma na celu utrzymanie podłogi w jak najlepszym stanie przez jak najdłuższy czas. Jest to etap bardzo ważny z powodu znacznych oszczędności inwestora, który unika w ten sposób degradacji okładziny, wyklucza kosztowną instalację nowej okładziny, wydłuża jej żywotność i parametry estetyczne. Ilość nakładanych nowych powłok akrylowych, polimerowych uzależniony jest od stanu okładziny, jej rodzaju, zastosowanego preparatu i wynosi od dwóch do trzech. Możliwe jest uzupełnianie powłok, jeśli stan powłok pierwotnych to umożliwia. W niektórych przypadkach zalecane jest przeprowadzenie polerowania powłoki wysokoobrotowym urządzeniem jednotarczowym. Oprócz zabezpieczenia okładziny przed zniszczeniem, powłoka podnosi walory antypoślizgowe, antystatyczne i estetyczne.

Nasza rada

W obiektach wyposażonych w posadzki przemysłowe należy maksymalnie ograniczyć przenikanie zanieczyszczeń, poprzez zminimalizowanie ruchu pojazdów oraz osób bezpośrednio z zewnątrz.

Park maszyn i urządzeń

 • akcesoria ochrony indywidualnej w tym dróg oddechowych,
 • opryskiwacze akumulatorowe niskociśnieniowe,
 • szorowarka dyskowa oraz walcowa wysokoobrotowa,
 • automat myjący, odkurzacz przemysłowy.
Nasza rada

Po przeprowadzeniu gruntownego czyszczenia, usunięciu powłok oraz nałożeniu nowych powłok zabezpieczających, należy zwrócić uwagę na właściwy dobór środka do pielęgnacji tzw. codziennej. Zbyt agresywny środek uszkadza powłoki zabezpieczające i bardzo szybko prowadzi do degradacji posadzki. Nie należy również zapominać o okresowej inspekcji posadzek, szczególnie w miejscach najbardziej narażonych na duży ruch, trakty komunikacyjne, wejścia do obiektu.

Okurzanie gresu w Bydgoszczy
Mycie posadzki gresowej

Czego potrzebujemy?

Ze strony Klienta oczekujemy:

 • współpracy w zakresie określenia jego potrzeb i wymagań,
 • wyznaczenia pracownika, koordynatora, wprowadzającego na obiekt,
 • umożliwienia wykonania pomiarów i prób na obiekcie,
 • usunięcia przedmiotów wrażliwych ze strefy wykonywania zadania,
 • usunięcia przedmiotów utrudniających dostęp do powierzchni czyszczonej lub zlecenie takich prac,
 • czasowego wyłączenia z użytkowania powierzchni czyszczonej,
 • umożliwienia parkowania na czas prac w obrębie budynku,
 • dostępu do zasilania wodą bieżącą,
 • dostępu do zasilania prądem (230V),
 • dostępu do odpływu kanalizacyjnego w celu zrzutu zebranych zanieczyszczeń.
Nasza rada

Niezależnie od rodzaju podłogi, posadzki, czy jest to okładzina elastyczna czy podłoże twarde, nie należy bagatelizować właściwego bufora dla zanieczyszczeń. Właściwie rozmieszczony system mat wejściowych pozwoli Państwu zaoszczędzić złotówki, a jest to inwestycja nie tak znowu długoterminowa.

Czas oczekiwania na realizację

Zlecenia staramy się wykonywać bezzwłocznie. Usługa czyszczenia, konserwacji podłóg, realizowana jest w czasie od 3 do 5 dni od momentu zaakceptowania warunków przez Klienta.

Czas trwania prac

O czasie niezbędnym do wykonania usługi decyduje wiele czynników. Rodzaj i wielkość powierzchni, skala i rodzaj zabrudzeń to główne z nich. W przygotowanej ofercie znajdą Państwo informacje nie tylko o technice i technologii postępowania, ale również o przewidywanym czasie zamknięcia realizacji.