Czyszczenie i konserwacja gresu

Czyszczenie i zabezpieczanie posadzek, podłóg wykończonych płytkami gresowymi, stanowi jedną z usług proponowanych naszym Klientom. Obsługujemy zarówno wielkie, jak i mniejsze powierzchnie, zawsze zachowując staranność i elastyczność. Wykończona płytkami gresowymi, glazurą, podłoga posiada wiele zalet: jest trwała, wodoodporna, pozwala zastosować wiele wariantów wykończenia. Mimo zalet i korzyści, powierzchnia gresu podlega naturalnemu procesowi jakim jest odkładanie się zabrudzeń. Płytka oraz spoina (tzw. fuga) traci kolor, blask i mimo zabiegów codziennego utrzymania czystości wygląda na brudną. Odpowiedzią na ten problem jest gruntowne czyszczenie gresu, jakiego mimo szczerych chęci, nie jest w stanie wykonać codzienny personel sprzątający. Konieczne są działania specjalistyczne wykonane w oparciu o odpowiednio dobrane narzędzia, preparaty oraz wiedzę. Tak wykonane prace dają bardzo dobre efekty i umożliwiają instalację ochrony impregnatami, które znacząco wydłużają okres do kolejnego czyszczenia gresu. Chronią go przed trwałymi zaplamieniami ciekłymi oraz znacząco ułatwiają codzienne utrzymanie gresu w dobrej kondycji.

Chemiczne czyszczenie posadzki gresowej
Efekt mycia gresu

Co czyścimy?

Wśród okładzin gresowych wyróżniamy szereg wzorów. Najprostszym podziałem jaki możemy zastosować jest podział ze względu na wygląd, sposób obróbki wierzchniej warstwy gresu. Z uwagi na powyższe kryterium gres dzielimy na: niepolerowany gładki (antypoślizgowy), półpoler (lapato), polerowany.
Istnieje jeszcze grupa gresów, których budowa szczególnie odpowiada funkcji antypoślizgowej podłogi. W celu uzyskania takiego właśnie efektu, producenci w procesie wytwarzania, stosują wykończenie chropowate gresu.
Budowa, sposób wykończenia płytki gresowej oraz miejsce zastosowania tego typu okładziny determinują potencjalne problemy z czyszczeniem gresu. Najczęściej spotykanymi zabrudzeniami są tłuste plamy, odłożone minerały np. pochodzące z wody, osadzające się w fudze zabrudzenia codzienne rozpuszczone podczas sprzątania i osadzone na nich, bardzo trwale zainstalowany brud pozostający w wierzchniej warstwie gresu.

Nasza rada

Chcąc zadbać o naszą posadzkę należy zwrócić szczególną uwagę na bieżące usuwanie z powierzchni zabrudzeń stałych oraz zaplamień ciekłych (olej, ketchup, soki itp.). Piasek z uwagi na swoją twardość rysuje powierzchnię okładzin, nawet tych o podwyższonych parametrach ścieralności. Zabrudzenia ciekłe natomiast, pozostając przez dłuższy czas na podłodze, poprzez kapilary materiału zdolne są do trwałego zabarwienia powierzchni.

Jak czyścimy?

Działanie zaczynamy od zabezpieczenia strefy czyszczenia, dokładnego usunięcia zabrudzeń luźnych, odkurzenia lub zamiecenia powierzchni gresu. Po wcześniej wykonanych próbach chemicznych, na podłogę dozujemy dobrane środki chemiczne mające za zadanie rozpuścić zabrudzenia. Proces rozpuszczania zabrudzeń wspomagamy szorowarkami dyskowymi lub walcowymi w zależności od potrzeb. Całość rozpuszczonych zabrudzeń zostaje zebrana automatem myjącym. Powierzchnia gresu w zależności od wymagań Klienta jest nabłyszczana lub jedynie neutalizowana. Naszym Klientom nieodmiennie proponujemy wykonanie zabezpieczenia impregnującego, które możemy zastosować jedynie na dobrze doczyszczoną i zneutralizowaną podłogę z płytek gresowych.

Nasza rada

W obiektach wyposażonych w posadzki przemysłowe należy maksymalnie ograniczyć przenikanie zanieczyszczeń, poprzez zminimalizowanie ruchu pojazdów oraz osób bezpośrednio z zewnątrz.

Posadzka gresowa przed czyszczeniem
Po czyszczeniu gresu

Park maszyn i urządzeń

 • akcesoria ochrony indywidualnej w tym dróg oddechowych,
 • opryskiwacze akumulatorowe niskociśnieniowe,
 • szorowarka dyskowa oraz walcowa wysokoobrotowa,
 • automat myjący, odkurzacz przemysłowy.
Nasza rada

Po przeprowadzeniu gruntownego czyszczenia, usunięciu powłok oraz nałożeniu nowych powłok zabezpieczających, należy zwrócić uwagę na właściwy dobór środka do pielęgnacji tzw. codziennej. Zbyt agresywny środek uszkadza powłoki zabezpieczające i bardzo szybko prowadzi do degradacji posadzki. Nie należy również zapominać o okresowej inspekcji posadzek, szczególnie w miejscach najbardziej narażonych na duży ruch, trakty komunikacyjne, wejścia do obiektu.

Czego potrzebujemy?

Ze strony Klienta oczekujemy:

 • współpracy w zakresie określenia jego potrzeb i wymagań,
 • wyznaczenia pracownika, koordynatora, wprowadzającego na obiekt,
 • umożliwienia wykonania pomiarów i prób na obiekcie,
 • usunięcia przedmiotów wrażliwych ze strefy wykonywania zadania,
 • usunięcia przedmiotów utrudniających dostęp do powierzchni czyszczonej lub zlecenie takich prac,
 • czasowego wyłączenia z użytkowania powierzchni czyszczonej,
 • umożliwienia parkowania na czas prac w obrębie budynku,
 • dostępu do zasilania wodą bieżącą,
 • dostępu do zasilania prądem (230V),
 • dostępu do odpływu kanalizacyjnego w celu zrzutu zebranych zanieczyszczeń.
Nasza rada

Niezależnie od rodzaju podłogi, posadzki, czy jest to okładzina elastyczna czy podłoże twarde, nie należy bagatelizować właściwego bufora dla zanieczyszczeń. Właściwie rozmieszczony system mat wejściowych pozwoli Państwu zaoszczędzić złotówki, a jest to inwestycja nie tak znowu długoterminowa.

Czas oczekiwania na realizację

Zlecenia staramy się wykonywać bezzwłocznie. Usługa czyszczenia, konserwacji gresu, realizowana jest w czasie od 2 do 4 dni od momentu zaakceptowania warunków przez Klienta.

Czas trwania prac

O czasie niezbędnym do wykonania usługi decyduje wiele czynników. Rodzaj i wielkość powierzchni, skala i rodzaj zabrudzeń to główne z nich. W przygotowanej ofercie znajdą Państwo informacje nie tylko o technice i technologii postępowania, ale również o przewidywanym czasie zamknięcia realizacji.