Mycie i konserwacja dachów

Jednym z elementów szerokiego wachlarza wykonywanych przez nas usług jest czyszczenie i konserwacja dachów. Mimo stosowania w budownictwie coraz lepszych materiałów, wciąż aktualny pozostaje problem zabrudzeń powierzchni dachu. Temat nie ogranicza się jedynie do kwestii estetyki lecz w wielu przypadkach sięga głębiej i dotyka degradacji powierzchni okładzin dachu. Z biegiem czasu pierwotne parametry okładzin np. dachówki ceramicznej, betonowej zostają obniżone – nasiąkliwość materiału wzrasta, następuje degradacja struktury. Czynnikami przyśpieszającymi te negatywne procesy są między innymi niekorzystne warunki pogodowe (głównie mróz naprzemiennie z odwilżą) oraz rozwój mikroorganizmów na powierzchni i w jej strukturze. Nagromadzony na powierzchni brud wraz z wilgocią tworzą korzystne warunki dla rozwoju glonów i grzybów, które przyczyniając się do mikropęknięć, zwiększają mikroporowatość powierzchni. Skutkiem tego procesu jest przyśpieszone zużycie dachu.

Mycie dachu domu jednorodzinnego
Czyszczenie elewacji domu pod dachem

Co czyścimy?

Rynek materiałów budowlanych oferuje szereg rozwiązań w zakresie okładzin dachowych. Od popularnej blachodachówki poprzez wyroby ceramiczne, cementowe, po gonty. Niezależnie od rodzaju rozwiązania, posiadamy wiedzę i możliwości techniczne niezbędne do realizacji zadania. Dachy jedno- oraz wielopołaciowe, z wykuszami i bez nich, wymagają okresowej konserwacji, niezależnie czy osłaniają dom, garaż czy wiatę.

Nasza rada

Dbając o dach swego domu warto zwrócić szczególną uwagę na drzewa rosnące w pobliżu obrysu dachu. Jeśli gałęzie rosną bezpośrednio nad dachem mogą być powodem przyśpieszonego gromadzenia się zabrudzeń, pogorszenia odprowadzania wilgoci (rozwój mikroorganizmów, mchów, porostów, glonów), zatykania rynien i odpływów, czy wreszcie uszkodzenia pokrycia dachowego podczas silnego wiatru. Dodatkowo, drzewa iglaste powodują przenoszenie trudnych do usunięcia substancji żywicznych na powierzchnię dachu. Pamiętając o tym należy zadbać o regularną kontrolę drzewostanu.

Jak czyścimy?

Wykorzystujemy lekkie podnośniki teleskopowo-przegubowe, które nie obciążają infrastruktury powierzchni posesji. Po wykonaniu zabezpieczeń przyległych powierzchni oraz BHP, przystępujemy do usunięcia nagromadzonego materiału luźnego. Na sektor powierzchni zostaje podany wcześniej zdefiniowany preparat zadaniowy. Przystępujemy do usuwania zabrudzeń przy pomocy urządzeń wysokociśnieniowych, gorącowodnych w procesie czyszczenia hydrodynamicznego, nie zapominając o rynnach oraz innych instalacjach dachowych. Następnie na wyczyszczoną powierzchnię dozowany jest środek konserwujący. W zależności od rodzaju zabrudzeń i tendencji powierzchni, stosujemy preparaty biobójcze (ograniczające porost mikroorganizmów) lub impregnaty ograniczające chłonność powierzchni przy jednoczesnym podniesieniu estetyki. Impregnaty hydrofobowe lub koloryzujące w połączeniu z procesem nasączania powierzchni środkami biobójczymi, gwarantują dobre zabezpieczenie powierzchni na długie lata.

Park maszyn i urządzeń

 • podnośnik teleskopowo przegubowy typu lekkiego do 3,5t,
 • wysokowydajne, gorącowodne urządzenie hydrodynamiczne,
 • drabiny, akcesoria ochrony indywidualnej dla alpinistów przemysłowych, ochrona dróg oddechowych,
 • opryskiwacze akumulatorowe niskociśnieniowe.
Nasza rada

Przystępując do mycia dachu powinniśmy rozważyć zastosowanie środków wydłużających żywotność i estetykę okładziny. Nasączając czystą już powierzchnię preparatem biobójczym i/lub impregnatem hydro- i oleofobowym skutecznie ograniczamy tzw. „porastanie dachu”, które jest najczęściej spotykanym problemem. Dzięki tym zabiegom znacznie wydłużamy czas do kolejnego czyszczenia, poprawiamy parametry techniczne okładziny (niwelowanie mikropęknięć, kapilarności), co pozwoli nam na znaczne obniżenie kosztów utrzymania nieruchomości.

Czego potrzebujemy?

Ze strony Klienta oczekujemy:

 • współpracy w zakresie określenia jego potrzeb i wymagań,
 • umożliwienia wykonania pomiarów i prób na obiekcie,
 • usunięcia gałęzi utrudniających dostęp do powierzchni czyszczonej lub zlecenie takich prac,
 • usunięcia przedmiotów wrażliwych ze strefy wykonywania zadania,
 • zapewnienia miejsca lub zbiornika na złożenie zabrudzeń stałych,
 • umożliwienia parkowania na czas prac w obrębie budynku,
 • dostępu do zasilania wodą bieżącą (kran techniczny),
 • dostępu do zasilania prądem (230V),
 • jeśli to możliwe, umożliwienia wjazdu na posesję podnośnika typu lekkiego,
 • mile widziane zaufanie i cierpliwość Zlecającego.

Czas oczekiwania na realizację

Zlecenia staramy się wykonywać bezzwłocznie. Z uwagi na charakter usługi, niezbędne są odpowiednie warunki pogodowe. Usługa realizowana jest w czasie od 5 do 10 dni od momentu zaakceptowania warunków przez Klienta.

Czas trwania prac

O czasie, jaki niezbędny jest do wykonania usługi, decyduje wiele czynników: rodzaj i wielkość powierzchni, dostępność z podnośnika, skala i rodzaj zabrudzeń to główne z nich. Realizacja zadania czyszczenia i zabezpieczania impregnatem połaci dachowej domu jednorodzinnego najczęściej zamyka się w ciągu jednego dnia roboczego, 6 – 9 godzin pracy.