Mycie, konserwacja elewacji i fasad

Czysta elewacja, fasada budynku to niejako nasza wizytówka. Dom, nawet o ciekawej architekturze i nowoczesnym wykończeniu, traci na wartości, jeśli jego fasada jest brudna. Najczęściej spotykanym rodzajem zabrudzeń jest porastanie elewacji glonami lub odkładanie pyłów emisyjnych. Proces czyszczenia chemicznego oraz konserwacji elewacji ma za zadanie trwałe usunięcie zakażeń i brudu, z jednoczesnym wzmocnieniem i zabezpieczeniem przed kolejnym porastaniem lub szybkim odkładaniem się zabrudzeń. Mycie elewacji pozwala na uzyskanie doskonałego wyglądu i odporności na warunki atmosferyczne, bez konieczności remontu, ponownego malowania.

Czyszczenie elewacji domu jednorodzinnego
Mycie okna domu jednorodzinnego

Co czyścimy?

Przy tak bogatym rynku materiałów budowlanych, nie ma sensu próba zdefiniowania pełnego zbioru możliwości. Najczęściej spotykanym wykończeniem elewacji jest tynk mineralny barwiony w masie lub pokryty warstwą farby. Coraz częściej prywatni inwestorzy planują elewację klinkierową lub z wykorzystaniem płyt kompozytowych. Zawsze podkreślamy nasze indywidualne podejście do Klienta i zadania. Niezależnie od rodzaju wykończenia oraz charakteru budynku, przede wszystkim określamy istotę problemu oraz środki niezbędne do przeciwdziałania.

Nasza rada

Zadbaj o prawidłowe odprowadzanie wody z powierzchni przylegającej do elewacji. Długotrwałe narażenie na wilgoć, odparowującą wolno wodę, stwarza korzystne warunki do rozwoju mikroorganizmów, głównie glonów. Aby pozbyć się zakażenia, niezbędne są prace specjalistyczne środkami biobójczymi.

Jak czyścimy?

W zależności od rodzaju elewacji oraz jej dostępności, wykorzystujemy lekkie podnośniki teleskopowo-przegubowe lub pracę za pomocą lanc teleskopowych. Po wykonaniu zabezpieczeń BHP i przyległych powierzchni, przystępujemy do przeprowadzenia prób chemicznych, pozwalających ustalić technologię i technikę postępowania. Następnie na sektor powierzchni zostaje podany wcześniej zdefiniowany preparat zadaniowy. Przystępujemy do usuwania zabrudzeń przy pomocy urządzeń wysokociśnieniowych, gorąco-wodnych w procesie czyszczenia hydrodynamicznego, często korzystając z okazji do umycia rolet zewnętrznych. Proces ten ma za zadanie usunięcie rozpuszczonych zabrudzeń, zniszczonych zarodników z powierzchni czyszczonej. Po całkowitym wyschnięciu, na wyczyszczoną powierzchnie dozowany zostaje środek konserwujący. W zależności od rodzaju materiału wykończeniowego oraz najczęściej gromadzących się zabrudzeń, stosujemy preparaty biobójcze (ograniczające porost mikroorganizmów) lub impregnaty ograniczające chłonność powierzchni przy jednoczesnym podniesieniu estetyki. Impregnaty hydrofobowe w połączeniu z procesem nasączania powierzchni środkami biobójczymi gwarantują dobre zabezpieczenie powierzchni na długie lata.

Park maszyn i urządzeń

 • podnośnik teleskopowo przegubowy typu lekkiego do 3,5t,
 • wysokowydajne, gorącowodne urządzenie hydrodynamiczne,
 • akcesoria ochrony indywidualnej dla alpinistów przemysłowych, ochrona dróg oddechowych,
 • opryskiwacze akumulatorowe niskociśnieniowe,
 • drabiny, drabiny dekarskie, spalinowe piły łańcuchowe.
Nasza rada

Usuwaj na bieżąco wszelkie niestabilności farby, tynku. Początkowo niewielkie uszkodzenia, mogą powodować rozszczelnienie struktury powierzchni, destabilizując, poprzez wpływ wody, znaczny obszar wykończenia.

Czego potrzebujemy?

Ze strony Klienta oczekujemy:

 • współpracy w zakresie określenia jego potrzeb i wymagań,
 • umożliwienia wykonania pomiarów i prób na obiekcie,
 • usunięcia gałęzi utrudniających dostęp do powierzchni czyszczonej lub zlecenie takich prac,
 • usunięcia przedmiotów wrażliwych ze strefy wykonywania zadania,
 • zapewnienia miejsca lub zbiornika na złożenie zabrudzeń stałych,
 • umożliwienia parkowania na czas prac w obrębie budynku,
 • dostępu do zasilania wodą bieżącą (kran techniczny),
 • dostępu do zasilania prądem (230V),
 • jeśli to możliwe i niezbędne, umożliwienia wjazdu na posesję podnośnika typu lekkiego,
 • mile widziane zaufanie i cierpliwość Zlecającego.
Nasza rada

Zaplanuj właściwą, wzmożoną izolację dolnej części elewacji, najbardziej narażoną na wilgoć. Można to osiągnąć poprzez stosowanie bezbarwnych impregnatów hydroizolacyjnych lub instalując pas ochronny z materiałów wodoodpornych.

Czas oczekiwania na realizację

Zlecenia staramy się wykonywać bezzwłocznie. Z uwagi na charakter usługi, niezbędne są odpowiednie warunki pogodowe. Usługa czyszczenia, konserwacji elewacji domu mieszkalnego, realizowana jest w czasie od 3 do 8 dni od momentu zaakceptowania warunków przez Klienta.

Czas trwania prac

O czasie, jaki niezbędny jest do wykonania usługi, decyduje wiele czynników. Rodzaj i wielkość powierzchni, dostępność z podłoża, skala i rodzaj zabrudzeń to główne z nich. Realizacja zadania czyszczenia i zabezpieczania impregnatem elewacji domu jednorodzinnego najczęściej zamyka się w ciągu jednego dnia roboczego, 6 – 9 godzin pracy.